IZ SVAKOG PROJEKTA IZLAZIMO SVE BOLJI I BOLJI.

Tokom 20 godina, napravili smo mnogo različitih poslovnih rešenja, ali na našem tržištu najpoznatiji smo po Kolibri© rešenjima. Kolibri© je skup softvera, familija koja se sastoji od šest različtih rešenja na platformi koja omogućava automatizaciju procesa u uslugama koje podrazumevaju rad na terenu, uz postojanje centralizovanog sistema za prikupljanje, upravljanje i reporting. Na taj način, implementacijom Kolibri© rešenja obezbeđujemo znatno efikasnije poslovanje, praćenje informacija u realnom vremenu (čime je omogućena i pravovremena reakcija), kao i dinamičko upravljanje terenskim ekipama, bez potrebe za njihovim povratkom u centralu, uz sprovođenje svih pravila na nivou preduzeća, kao i definisanih standarda u poslovanju.

Čini ga familija mobilnih aplikacija za direktnu prodaju na terenu, merchandising, rad servisnih ekipa, obavljanje drugih usluga na terenu, i terensku akviziciju podataka bilo koje vrste, kao i rešenja za prodaju krajnjim kupcima, upravljanje magacinskim poslovanjem i za popis osnovnih sredstava.

Kolibri© rešenja imaju deo na Android mobilnom uređaju i deo koji se instalira na server u centrali a koji je web orijentisan, tako da mu se može pristupiti korišćenjem web browsera.

Mi integrišemo Kolibri © sa Vašim ERP sistemom tako da se nijedan podatak ne unosi više puta. Podaci stoje kod vas, a nudimo i model rente i model prodaje licenci.

Pored Kolibrija©, mi smo autori sistema za vođenje poslovanja advokatskih kancelarija, i firmi koje se bave uslugama One Place©a koji je takođe veoma poznat u odgovarajućim poslovnim krugovima u Srbiji, kao i rešenja za praćenje rada kompanija koje se bave održavanjem objekata, City Plus©.

Naši brojni korisnici nas sa zadovoljstvom preporučuju i često dobijamo drugi i treći projekat kod istog korisnika.
 
  • AKO NEŠTO NE RAZUMEMO, SHVATIĆEMO.
  • AKO NEŠTO NE ZNAMO, NAUČIĆEMO.
  • AKO NEŠTO ZNAMO, PODELIĆEMO.
  • AKO NEŠTO IMAMO, UGRADIĆEMO.
  • AKO NEŠTO NEMAMO, NAPRAVIĆEMO.
Projekte implementiramo i održavamo u skladu sa CMMI metodologijom praćenja softverskih izmena prema protokolu.