Kolibri W
June 28, 2018
One Place
June 28, 2018

Kolibri S© je naše rešenje iz klase mobile field service softvera.Proizvodnja i plasman proizvoda na tržištu predstavljaju osnovni pokretač celokupnog privrednog razvoja svake zemlje, ali i društva u celini. Međ utim, servis i servisne usluge predstavljaju sastavni deo ovog ciklusa, omogućavajući i obezbeđujući punu upotrebnu vrednost svakog proizvoda. Naizgled jednostavna, ideja servisa iza sebe nosi izuzetno kompleksan sistem u kome su organizacija posla, efikasnost i pravovremene informacije od apsolutne važnosti. Situacija postaje još složenija kada se servisne usluge pružaju nezavisno od proizvođača i distributera, odnosno ukoliko servisno preduzeć e nije istovremeno i proizvođač proizvoda za koje treba da obezbedi servisiranje i održavanje. Obimnost čitavog posla praktično u potpunosti isključuje mogućnost ručne evidencije i kontrole, zbog velikih i čestih grešaka, ali i nepotpunih ili netačnih podataka koji dovode do visokih troškova i štete zbog utrošenog vremena i neodgovarajuće usluge.

Kolibri S© je naš sistem za planiranje, organizovanje, praćenje i analiziranje rezultata rada servisne ekipe, ili bilo koje ekipe koja obavlja usluge na terenu, koji donosi skoro potpunu automatizaciju čitavog procesa, a time i neophodnu brzinu, preciznost, efikasnost i, konačno, uštedu.. Pomoću njega, može se dobiti potpuna evidencija izvršenih radova, evidencija o planiranju rute koju neko od servisera mora da obidje u toku dana, evidencija delova, troškova, detaljna analiza kvarova i na kraju se, kao kruna čitave priče, stvara baza znanja o tome kakve su intervencije rešavane na koji način, kako bi drugi serviseri u budućnosti mogli da to koriste. Serviseri, koji kao tehnička lica lako prihvataju Kolibri sistem, a njihovi rukovodioci cene dostupnost svih relevantnih podataka, pravovremene informacije i obaveštavanje u slučaju promena i kao posledica bolje planiranje i iskorišćenje servisnih ekipa i vozila.

Tehnički, Kolibri S© slično kao i drugi Kolibri projekti, se sastoji od web aplikacije za helpdesk/call centar, koje vrši primanje i obradu zahteva/naloga za servis od strane internih ili eksternih saradnika, i mobilnog Android rešenja za servisere na terenu.