Kolibri W

Kolibri S
June 28, 2018
Kolibri R
June 28, 2018

Kolibri W© je naše rešenje iz klase warehouse management softvera.U odnosu na sva druga Kolibri rešenja, Kolibri W je znatno robusnije rešenje koje ima nešto drugačiju postavku. Obuhvata mobilno rešenje za prijem robe, izdavanje robe, kontrolu prilikom utovara, štampu barkod etiketa, popis i povrat u okviru magacina.

Za razliku od svih ostalih rešenja, zbog specifičnosti rada u magacinima ovo rešenja zahteva industrijsku mobilnu opremu, kao i štampače barkodova po potrebi.

Značajna prednost koja se uvodjenjem ovakvog rešenja dobija je smanjenje grešaka i smanjenje vremena prijema i isporuke. Korisnik dobija fizičko povezivanje podataka iz informacionog sistema i samih proizvoda ili sirovina, preko čitanja bar kod oznake na samom proizvodu, ili oznaci u magacinu. Time se dramatično smanjuju greške u manipulaciji prilikom prijema i otpreme artikala, kao i kod popisa, što je obično glavni izvor problema u funkcionisanju magacinskog poslovanja. Ukoliko greške i postoje, postoji povratna sprega koja omogućava da se one eliminišu i dovedu do najmanje moguće mere. Svakako nije zanemarljivo ni skraćivanje vremena prijema i isporuke, kao i obrade u ERP-u, gde se to umnogome svodi samo na potvrdjivanje već gotovih dokumenata koji su napravljeni uz pomoć PDA uredjaja . Pored ovoga, postiže se smanjenje troškova i čuvanje već uložene investicije u Informacioni sistem jer nema potrebe za uvodjenjem kompletno novog informacionog sistema, jer Kolibri W© komunicira sa postojećim ERP-om na nivou razmene odredjenih podataka, na osnovu dogovorenih formata podataka. Time se dobija mogućnost da korisnik ovo rešenje može da uvede praktično na već postojeći softver, kao kvalitetnu dopunu i unapredjenje. Na kraju, zbog korišćenja najkvalitetnijih Zebra uredjaja za magacinsko mobilno poslovanje, može se očekivati da je period od 5 do 10 godina onaj u kome se može realno očekivati da ce ovi uredjaji i softver koji ih prati moći da se koriste u punoj funkciji.

Primena ovih rešenja može sem u magacinima biti i u okviru proizvodnje ili kontrole.