parallax background

KREIRAMO SOFTVER

PO VAŠOJ MERI.


parallax background
One Place

One Place© je naše rešenje iz klase time & billing softvera.


Sistem je pogodan za evidentiranje vremena na aktivnostima advokata i saradnika, odredjivanje i praćenje satnica, kao i obračun, fakturisanje kilijentima, uz praćenje uplata od klijenata, svih troškova nastalih vezano za predmete kao i ostalih troškova u okviru kancelarije, prema vrsti troška. One Place omogućava precizno vođenje utrošenog vremena po projektima/predmetima, određivanje satnica, kao i obračun, odnosno fakturisanje klijentima u različitim valutama i različitim jezicima.


Nešto više...

parallax background
KOLIBRI R

Kolibri R© je sistem za poručivanje preko telefona, non-stop otvoren maloprodajni objekat na google play-u.


Kolibri R® napravljen je uz poštovanje svih potrebnih zakonskih zahteva u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Kao i svi ostali Kolibri projekti, ima centralnu aplikaciju i mobilni deo na googleplay dostupan svima, i vezu sa Vašim ERPom ili softverom za maloprodaju sa automatizacijom po potrebi.


Nešto više...