Naše iskustvo u razvoju informacionih sistema i njihovoj implementaciji koristimo za dobrobit svojih partnera na različite načine. Procesi pružanja usluga našim partnerima osmišljeni su tako da nam omoguće da razumemo izričite, ali i prećutne potrebe, ciljeve, težnje i brige naših klijenata, da predvidimo očigledne i skrivene rizike i da formulišemo i implementiramo praktična rešenja zasnovana na zakonu, jednostavna za primenu i delotvorna u rešavanju određenog problema.

Mnogo puta smo učestvovali kao konsultantska strana u slučajevima da je bilo potrebno da se sprovede projekat implementacije ERP sistema i drugih poslovnih softvera treće strane. Kod mnogih klijenata sproveli smo optimizaciju sistema šifriranja, uticali smo na logističke algoritme u magacinima, učestvovali smo u odabiru ERP sistema prema potrebama klijenta, formirali niz poslovnih algoritama koji su doveli do uspešne implementacije našeg ili tuđeg softvera. Više puta imali smo ulogu medijatora u slučajevima spornih situacija na projektima, kada smo vršili interno veštačenje i pomagali da se problemi prevaziđu.

Prosto, shvatili smo da se iskustvo i znanje tokom godina nagomilalo i želimo da ga stavimo u službu i dobrobit Vašeg poslovanja u obliku konsaltinga. Znamo kako izgleda kad ide i kako izgleda kada ne ide, kako se projekat vodi i ispunjava a kako ne, kako se upravlja projektima tako da se dobije maksimalni efekat, gde su slabe i rizične tačke, šta treba uraditi i kada da bi projekat uspeo a šta se ne sme...
Sa zadovoljstvom ćemo biti deo Vašeg tima na sprovođenju softverskih projekata i inovacija u Vašoj kompaniji. Planiranjem i upravljanjem IT projektima, obezbedićemo sprovođenje Vaših projekata u zadatim rokovima i u okviru predviđenog budžeta. Trudimo se da u složenim projektima, čije rešavanje zahteva multidisciplinarni pristup, izađemo u susret potrebi klijenta za objedinjenom uslugom, pa u cilju pružanja zajedničke usluge i davanja sveobuhvatnog rešenja problema, obezbeđujemo saradnju sa stručnjacima iz raznih oblasti, čime se postižu i značajne uštede u troškovima.

Micro BS je registrovani konsultant EBRD (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) koja je detaljno proverila našu kompetenciju i do sada smo pod njihovim okriljem uspešno završili dva konsultantska projekta.

Možete nas angažovati za obavljanje usluga kao što su:

 • Izrada plana razvoja softverske infrastructure
 • Izrada studije izvodljivosti softverkog projekta
 • Izrada plana digitalizacije
 • Pomoć pri izboru softverskog rešenja
 • Pomoć pri pregovaranju
 • Pomoć pri ugovaranju softverskog projekta
 • Izrada sistem analize
 • Priprema tenderskog zahteva za softver
 • Izrada analize rizika i upravljanje i praćenje realizacije prema rizicima
 • Operativni plan softverskog projekta
 • Podela poslova i delegiranje odgovornosti u softverskom projektnom timu
 • Procena potrebnog vremena - deo planiranja najpodložniji greškama
 • Razvijanje budžeta
 • Optimizacija i zaključivanje plana softverskog projekta
 • Realizacija i kontrola softverskog projekta
 • Planiranje i vođenje sastanaka softverskog projektnog tima
 • Praćenje i kontrola realizacije softverskog projekta
 • Kontrola troškova na softverskom projektu
 • Zaključivanje i primopredaja softverskog projekta
 • Standardi završetka posla
 • Evaluacija softverskog projekta
 • Interno veštačenje softverskog projekta
 • Medijacija prilikom sporova na softverskom projektu
Nadamo se da možemo još više doprineti Vašem razvoju.
Očekujemo Vaš poziv!

Želite da nas angažujete?