Op-go
One Place to Go
December 20, 2021
Kolibri R
June 28, 2018
opmon

One Place Matters

Web interfejs za praćenje toka predmeta od strane klijenata je tehnološko proširenje koje služi za praćenje predmeta i radnji koje su obavljene i pregled buducih radnji. Korisnik vidi sve svoje predmete sa statusima (primer: predat podnesak, napisan odgovor na tuzbu sa datumima) i datume sledece aktivnosti (npr sledece rociste). U OP uvodi se informacija šta da se prikaže klijentu, tu advokat unosi tekst ili status koji se prikazuje klijentu na webu, da se ne vuku podaci direktno.

Klijent se na drugoj strani loguje, dobija pretragu predmeta i radnji koje su obavljene i pregled budućih radnji. Pritom, advokati iz kancelarije vide svako svoje predmete a postoje superuseri koji vide sve predmete svih klijenata.