Op-sc
One Place Matters
December 20, 2021
Kolibri C
November 18, 2019

Kolibri R ® je naše rešenje iz klase B2C softvera.Kolibri R®, android shop, sistem za poručivanje preko telefona, non-stop otvoren maloprodajni objekat na google play-u.

Kao logičan nastavak stare priče, pored Kolibri TM ®, Kolibri W®, Kolibri S®, stoji i Kolibri R®, namenjen preduzećima koja žele da prodaju krajnjim korisnicima, preko tableta i telefona. Prepoznali smo potrebu za ovim, i napravili smo proizvod koji je dovoljno jednostavan i dovoljno zgodan za korišćenje, a pritom predstavlja jasno proširenje Vašeg poslovanja na novi kanal prodaje, čije je vreme odavno došlo ali ovakvih prodavnica nije bilo mnogo u regionu. S druge strane, u portfoliu naših Kolibri projekata prosto je ovakav mališa falio sve do sada.

Kolibri R® napravljen je uz poštovanje svih potrebnih zakonskih zahteva u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Kao i svi ostali Kolibri projekti, ima centralnu aplikaciju i mobilni deo na googleplay dostupan svima, i vezu sa Vašim ERPom ili softverom za maloprodaju sa automatizacijom po potrebi.