Kolibri TM
June 28, 2018
Kolibri S
June 28, 2018

Kolibri W© je naše rešenje iz klase warehouse management softvera.Kolibri W © predstavlja WMS sistem za upravljanje magacinima čiji je cilj da optimizuje i ubrza prijem, izdavanje i kretanje robe kroz magacina putem praćenja i kontrolisanja logističkih procesa. On predstavlja spregu napredne tehnologije i tradicionalnog procesa, u cilju optimizacije svih skladišnih funkcija.

U odnosu na sva druga Kolibri rešenja, Kolibri W je znatno robusnije rešenje koje ima nešto drugačiju postavku. Zbog specifičnosti rada u magacinima ovo rešenja zahteva industrijsku mobilnu opremu, kao i štampače barkodova po potrebi.

Kolibri W je projekat koji postavljamo od početka prema Vama, sa uzimanjem u obzir svih specifičnosti Vaše robe i poslovanja.
Pravilnom i uspešnom implementacijom od strane naših stručnjaka, eliminišu se sledeći problemi:
  • Problemi sa razlikovanjem artikala koji izgledaju isto ili slično
  • Gubici vezani za broj povrata zbog isporuke pogrešnih artikala
  • Nepoznavanje tačnog stanja zaliha zbog čestih grešaka pri isporuci
  • Nepoznavanje pozicije određenog artikla u magacinu
  • Roba ima rok trajanja ali nema preciznu sliku o ulazu, zalihama i izlazu, ili je sledljivost isporučene robe na nivou serije i datuma proizvodnje od ključne važnosti u vašem poslovanju
  • Problemi sa nedostatkom ili lošom iskorišćenošću magacinskog prostora
  • Nedostaje uvid u realnom vremenu o stanju zaliha i aktivnostima u magacinu
Operateri sa android industrijskim PDA uređajima obrađuju naloge kroz magacin očitavanjem barkodova artikala. Sistem optimizuje i kontroliše i optimizuje kretanje robe uz pomoć logističkih pravila i u realnom vremenu obezbeđuje informacije o statusu i lokaciji robe, popunjenosti magacina, prijemu i zahtevima za isporuku.

Proces se ubrzava, a tačnost povećava. Kolibri W vam omogućuje bolju kontrolu i upravljanje zalihama, veću efikasnost i bolju kontrolu radnika u magacinu, brže i preciznije popise i protok robe od prijema do utovarnog naloga, ako je potrebno i potpunu sledljivost robe tokom celog ciklusa skladištenja, bolje iskorišćen skladišni prostor. Ti procesi najčešće započinju prijemom robe od dobavljača i završavaju se isporukom robe krajnjem kupcu, a obuhvataju kretanja robe unutar magacina i protok informacija koje se odvijaju tokom tih operacija.

Ukoliko greške i postoje, postoji povratna sprega koja omogućava da se one eliminišu i dovedu do najmanje moguće mere. Svakako nije zanemarljivo ni skraćivanje vremena prijema i isporuke, kao i obrade u ERP-u, gde se to umnogome svodi samo na potvrdjivanje već gotovih dokumenata koji su napravljeni uz pomoć PDA uredjaja.

Pored ovoga, postiže se smanjenje troškova i čuvanje već uložene investicije u Informacioni sistem jer nema potrebe za uvodjenjem kompletno novog informacionog sistema, jer Kolibri W© komunicira sa postojećim ERP-om na nivou razmene odredjenih podataka, na osnovu dogovorenih formata podataka. Time se dobija mogućnost da korisnik ovo rešenje može da uvede praktično na već postojeći softver, kao kvalitetnu dopunu i unapredjenje.

Ekološki gledano, smanjuje se količina papira.

Na kraju, zbog korišćenja najkvalitetnijih Zebra uredjaja za magacinsko mobilno poslovanje, može se očekivati da je period od 5 do 10 godina onaj u kome se može realno očekivati da ce ovi uredjaji i softver koji ih prati moći da se koriste u punoj funkciji. Kolibri W se dizajnira da poveže softver, hardver i periferne uređaje, sa unapređenim operacijama za upravljanje zalihama i tokovima robe, kao i prostorom i opremom u skladištu ili distributivnom centru.

Primena ovih rešenja može sem u magacinima biti i u okviru proizvodnje ili kontrole.