Kolibri W
June 28, 2018

Kolibri TM© je naše rešenje iz klase mobile ordering softvera.Od malenog i jednostavnog rešenja za poručivanje robe koje smo 2008 pravili na Motorola uredjajima na Windowsu, do naprednih rešenja sa bogatim katalozima na tabletima veličine preko 10 inča, vodio nas je put dug preko deset godina, na kome je naš prozvod menjao oblik, rastao i sazrevao. Danas, sa našim proizvodom Kolibri TM©, spadamo u sam vrh ponuđača ovakvih sistema u Srbiji i regionu. Imamo klijente u Srbiji, Crnoj Gori i u Republici Srpskoj.

Uz korišćenje našeg softverskog rešenja preko 1000 ljudi svakodnevno umesto rokovnika nosi tablete - poručuje robu u maloprodajnim objektima, evidentira pozicioniranje robe, reklamni i izložbeni materijal, promocije, popisuje svoju robu i prisustvo i cene konkurencije.

Bez obzira na niz implementacija, ništa ne radimo rutinski i svakom projektu i klijentu pristupamo na jedinstven način, poštujući njegove specifičnosti i koristeći ono što smo tokom decenije rada napravili na najbolji način kako bismo podržali baš ono što mu je potrebno. Mi smo pozicionirani kao razvojno preduzeće što znači da sistem prilagođavamo u potpunosti vašim zahtevima u okviru implementacije.

Podaci stoje kod vas, a nudimo i model rente i model prodaje licenci. Spremni smo za sastanak i prezentaciju.

Zašto da uvodimo mobilno rešenje u rad naše terenske komercijale?
Zato što možete dramatično da poboljšate rad terenskih komercijalista, da sinhronizujete rad ljudi na terenu sa radom u centrali, da uspostavite komunikaciju komercijalista – magacin, da smanjite vreme isporuke, da povećate prodaju, da komercijalista dobije proaktivnu ulogu u dvosmernoj komunikaciji “prodavac–kupac”.

Imamo mobilno rešenje, zašto da ga menjamo sa vašim, ili zašto da odaberemo baš vaše rešenje?
Zato što naše mobilno rešenje KOLIBRI ima mogućnosti koje mnoga druga nemaju. Mi smo kompanija koja je specijalizovana za razvoj mobilnih industrijskih i poslovnih rešenja, i stalno radimo na unapredjenju. Naše rešenje nije direktno vezano ni na jedan ERP ili poslovni - knjigovodstveni softver, nego se tokom implementacije uspostavlja komunikacija. To vam omogućava da nesmetano možete promeniti ERP ili poslovni softver, a da nastavite da radite u istom mobilnom rešenju. Jedini trošak može biti posao nove komunikacije sa novim poslovnim softverom.
Ako nemamo rešeno nešto što je vama potrebno, u toku implementacije će ta funkcionalnost biti dodata i pojaviće se kod vas. Mi ne nudimo konačno, gotovo rešenje, već zajedno sa vama rešavamo vaš problem.

Šta je od opreme potrebno, i da li mogu da koristim postojeću opremu?
Naše mobilno rešenje KOLIBRI, praktično radi na svim Android uredjajima, tako da je moguće koristiti postojeće mobilne telefone ili tablete. Naša preporuka je da zbog uniformnosti za potrebe rad terenskih komercijalista koristite uredjaje sa sličnim ili istim karakteristikama, a naročito sa istom dijagonalom ekrana. Što se tiče veličine uredjaja, preporučujemo Tablet 9”, gde je rad najkomforniji, a uredjaj može da se stavi u torbu. Postoji cela paleta uredjaja, koji cenovno idu do nekoliko stotina eura, a moguća je nabavka i preko mobilnih operatera u okviru ugovora i akcija.
Pored mobilnih uredjaja, u centrali firme je potreban jedan računar sa Windows operativnim sistemom, povezan u lokalnu računarsku mrežu, koji može da komunicira sa poslovnim softverom, i koji ima konekciju na internet.

Koje je vreme potrebno da uvedemo mobilno rešenje u našoj firmi?
Standardno je potrebno vreme od 45 do 90 dana, za potpuno uvodjenje mobilnog rešenja, s tim što obično već posle 30 dana rešenje bude operativno i u delimičnoj ili potpunoj upotrebi. Dužina trajanja uvodjenja umnogome zavisi od stepena angažovanja vaših ljudi koji učestvuju u projektu. Svakako je da je bitno da se omogući i komunikacija sa programerima koji rade na ERP/poslovnim aplikacijama, radi što bržeg uspostavljanja prenosa podataka.

Da li naše procedure rada mogu biti ugradjene u rad mobilne aplikacije?
Ukoliko imate procedure rada terenskih komercijalista, svakako će one biti ugradjene u rad vaše apliakcije, a ukoliko ih nemate, predložićemo vam standardna rešenja koja su već u korisničkoj praksi. Svakako je moguće da odredjene procedure rada menjate i sami, promenom odredjenih parametara, kroz rad serverske aplikacije.

Da li je potrebno uvodjenje novih ljudi u rad, kad se uvede aplikacija za moblini rad komercijalista?
Naprotiv, obično je moguće da dodje do smanjenja broja ljudi, ili da se rezultati rada terenskih komercijalista značajno povećaju, kroz mnogo veći broj poseta kupcima, veći broj napravljenih porudžbenica, smanjenje grešaka. Jedino je potrebno da postojeći koordinator, ili šef komercijalista, svoju ulogu prilagodi tome da je potrebno da kroz centralnu aplikaciju komunicira sa komercijalistima, kao i da obezbedi ažurnost podataka. Ali to je i do sada bi njegov zadatak, tako da tu nema potrebe za uvodjenjem novih ljudi.

Kako se sprovodi obuka za rad?
Prilikom uvodjenja sistema, mi sprovodimo početnu obuku i za rad na centralnoj aplikaciji, i za rad terenskih komercijalista. Takodje isporučujemo detaljna uputstva u elektronskom obliku, pa je moguće da se kasnije sprovodi “samoobuka”, naročito novih terenskih komercijalista.
Ukoliko je u toku rada potrebna posebna, dodatna obuka, naši implementatori i programeri, je mogu sprovesti, nakon procene vremena i obima obuke, a u skladu sa ugovorom o održavanju koji bude u tom trenutku aktuelan.

Da li moramo da sklopimo ugovor o održavanju?
Naša preporuka je da se 30 dana od uvodjenja sistema sklopi ugovor o održavanju, jer mislimo da time dobijate potrebnu sigurnost u radu. Ali ako to ne želite, svakako vam stojim na raspolaganju da eventalne promene ili probleme otklonimo u što je pre mogućem roku.

Šta se dešava ako nam se poveća ili smanji broj terenskih komercijalista?
Ako se broj komercijalista poveća, potrebno je da se koriguje cena održavanja, a za novog korisnika i plaćanje licence, i da se na serverskoj aplikaciji uskladi broj korisnika sa stvarnim stanjem.
Da li komercijalisti moraju da dolaze u centralu u vezi rada u mobilnoj aplikaciji?
Pošto je ovo mobilna aplikacija, svakako da nije potrebno da komercijalisti zbog toga dolaze u centralu. Kompletna razmena podataka je moguća bez potrebe fizičkog dolaska komercijaliste u centralu.

Da li je potrebna stalna konekcija uredjaja na mrežu da bi komercijalista mogao da radi?
Rad komercijaliste se obavlja na mobilnom uredjaju. Samo povremeno je potrebno da uredjaj komunicira sa centralom. Ukoliko u toku osnovnog rada komercijaliste nestane komunikacija, ili je jednostavno na mestu isporuke i nema, to ne znači da nije moguće da se napravi porudžbenica, kao osnovni dokument. Čim bude uredjaj imao konekciju, tako napravljena porudžbenica biće poslata u centralu, i biće izvršeno uskladjivanje sa podacima u centrali.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI REŠENJA

 1. Optimizovana sinhronizacija podataka (podaci se čuvaju na tabletu, a sinhronizuju se samo novi ili izmenjeni)
 2. Rutiranje obilaska saradnika – preuzimanje postojećih rutiranja ili samostalno pravljenje u aplikaciji - mogućnost izbora više vrsta rutiranja – 7, 14, 28 dana sa pravljenjem redosleda obilazaka u okviru rute
 3. Mogućnost definisanja must-have/should-have asortimana i sortiranje artikala pri poručivanju u odnosu na to
 4. U toku poručivanja, moguće je videti do sada poručene artikle
 5. Mogućnost definisanja magacina iz kog se poručuje roba
 6. Pregled detalja o artiklu (uz mogućnost prikaza fotografije artikla)
 7. Pregled aktuelnih akcija
 8. Automatska kalkulacija akcija, na osnovu poručenih artikala
 9. Čuvanje radne verzije porudžbine na tabletu (draft)
 10. Pregled naručene robe (po artiklima, nezavisno od klijenta)
 11. Pregled napravljenih porudžbenica, kao i pregled draft-ova kako bi se nastavio rad na njima
 12. Pregled statusa narudžbina po mestu isporuke
 13. Evidencija osnovnih sredstava po mestu isporuke (označavanje, barkodiranje, popis) uz pretragu skeniranjem barkoda
 14. Popis cena artikala po mestu isporuke, uz mogućnost fotografisanja, za sopstvene artikle i za konkurenciju
 15. Popis tržišnog učešća. Grafički predstavljeni rafovi po kojima se crta
 16. Slanje alarma o željama klijenta
 17. Učinak komercijaliste za tekući dan, mesec, kao i predvidjanje kakav će učinak biti na kraju meseca
 18. Slanje zahteva za otvaranje novog/zatvaranje postojećeg mesta isporuke
 19. Prijem zadataka od supervizora sa centralne aplikacije (i mogućnost slanja SMS-a komercijalisti sa centralne aplikacije). Odgovor na zadatak.
 20. Lociranje GPS položaja mesta isporuke i fotografije, i praćenje GPS koordinata komercijaliste
 21. Pregled menica klijenta,različito označavanje klijenata koji su u blokadi ili nemaju menice. IOS i ostali finansijski izveštaji
 22. Pregled poslednjih porudžbina
 23. Mogućnost slanja SMS-a klijentu iz aplikacije
 24. Unos i evidencija kilometraže
 25. Pravljenje indirektnih porudžbina (za partnerski program), uz čuvanje radne verzije indirektne porudžbine (draft).
 26. Check in-check out pri ulasku/izlasku iz mesta isporuke (praćenje vremena provedenog u mestu isporuke).
 27. Formiranje i popunjavanje anketa za analizu tržišta. Upload reklama na tablete
 28. Popis artikala na primarnim i sekundarnim pozicijama
 29. Popis artikala sa kratkim rokom. Fotografisanje kao dokaz kratkog roka. Kreiranje zahteva za povrat
 30. Prijava aktivnosti konkurencije u mestu isporuke. Trade loyalty – praćenje broja prodatih akcija
Ovo su neke funkcionalnosti, koje smo realizovali do sada kod različitih klijenata, i to kod skoro svih na različite načine, kako je njima bilo potrebno. Kao razvojno preduzeće svakom projektu pristupamo tako što izvršimo sistem analizu potreba korisnika, što se ogleda u obostrano potpisanom dokumentu, i potom realizujemo želje funkcionalnosti tako da se u potpunosti uklope u poslovanje i procedure klijenta.