Kolibri S
June 28, 2018
Op-go
One Place to Go
December 20, 2021

One Place© je naše rešenje iz klase time & billing softvera.

Sistem je pogodan za evidentiranje vremena na aktivnostima advokata i saradnika, odredjivanje i praćenje satnica, kao i obračun, fakturisanje kilijentima, uz praćenje uplata od klijenata, svih troškova nastalih vezano za predmete kao i ostalih troškova u okviru kancelarije, prema vrsti troška. One Place© omogućava precizno vođenje utrošenog vremena po projektima/predmetima, određivanje satnica, kao i obračun, odnosno fakturisanje klijentima u različitim valutama i različitim jezicima.

One Place poseduje i veliki broj dodatnih opcija, kao što su:

  • Određivanje limita troškova po projektu (cap)
  • Određivanje posebnih satnica ljudi na nivou svakog projekta
  • E-mail obaveštavanje
  • Evidencija svih dodatnih troškova, uključujući i telefonske razgovore
  • Evidencija troškova samog preduzeća/kancelarije
  • Vođenje više različitih vremena za svaki urađeni task (realno, odobreno, fakturisano ... vreme)
  • Precizna kontrola pristupa na nivou pojedinačnih opcija, uz nekoliko predefinisanih tipova korisnika
  • Mogućnost postojanja više pravnih lica u čije ime se kreiraju fakture
  • Višejezičnost
  • Viševalutnost (za svaki iznos ili cenu može da se odredi valuta, a prilikom fakturisanja se vrši odgovarajući preračun)

Koristi ga preko 200 advokata i saradnika u nizu kancelarija u Beogradu, Srbiji i u regionu. Koristimo ga i mi u Micro BS.

Osim toga, podržana je mogućnost postojanja više pravnih lica u čije ime se kreiraju fakture, a sistem u potpunosti podržava i višejezičnost i viševalutnost (praktično za svaki iznos ili cenu može da se odredi i valuta, a prilikom fakturisanja se vrši odgovarajući preračun). Međutim, ono što je i najbitnije, lista mogućnosti i funkcionalnosti aplikacije se ovde ne završava.

Pošto je Micro.BS razvojno softversko preduzeće, u mogućnosti je da razvije sistem prema vašim zahtevima ili ga prilagodi bilo kakvim specifičnim zahtevima korisnika. U dosadašnjoj praksi smo imali podjednako iskustvo sa oba navedena modela.