Kolibri C
November 18, 2019
City Plus
June 28, 2018

Kolibri FA© je naše rešenje iz klase fixed asset mobile tracking softvera.Kolibri FA© je rešenje za popis osnovnih sredstava koje se kao i sva ostala Kolibri rešenja sastoji od mobilnog dela i centralnog dela sa integracijom sa ERP sistemom. Korišćenjem ovog softvera vrši se popis osnovnih sredstava u preduzećima, kreiranjem popisnih listi koje se nakon toga popisuju na terenu i informacije o tome vraćaju u central, kreirajući razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje.