Kolibri R
June 28, 2018
Kolibri FA
November 18, 2019

Kolibri C© je naše rešenje iz klase mobile catalog softvera.Kolibri C© je rešenje kojim se može vršiti promocija na terenu, korišćenjem kataloga sa fotografijama i po želji cenama, koje se pretražuju i listaju, a iz koga se roba može i poručivati. Rešenje je specifično i nema konkurenciju na tržištu. Sistem se sastoji iz Android dela i centralnog dela preko koga se kreira i ažurira katalog sa fotografijama. Koriste ga merchandiseri, komercijalisti i generalno promoteri robe.