SVE JE MOGUĆE
- ZA ONO NEMOGUĆE SAMO TREBA VIŠE VREMENA

Iako imamo proizvode, Kolibri© , One Place© i City Plus© , koje unapređujemo i prilagođavamo, mi u Micro BS najzadovoljniji smo kada imamo priliku da razvijamo poslovne softverske aplikacije po porudžbini.

Naša najdraža misija da pomognemo ljudima i firmama da iskoriste tehnološke mogućnosti za svoje poslovne ciljeve.

Naš tim ima iskustva u razvoju brojnih poslovnih rešenja za različite industrijske grane i poslovne vertikale. Do sada smo razvili mnoge različite zanimljive projekte za poznate klijente, na Windowsu, na webu kao i mnoge mobilne aplikacije. Projektujemo klasičnim metodama koje nam garantuju proverljivost uspešnosti realizacije.

Kroz dugogodišnje iskustvo praktičnog rada na projektima posedujemo znanja iz sledećih oblasti:

 • Znanje osnovnih principa objektno orijentisanog programiranja
 • Znanja rada u Visual Studio
 • Poznavanje C# programskog jezika
 • Poznavanje i drugih neke .NET tehnologija (WCF, WPF)
 • Poznavanje fronetend tehnologija (JS, Jquery, HTML, CSS), Google Maps API, RLDC
 • Rad na ASP.NET MVC aplikacijama
 • Rad sa Linq upitima i EntityFramework operacijama
 • Rad sa relacionim bazama podaka (MSSQL Server, SSMS)
 • Iskustvo u radu sa Java programskim jezikom
 • Iskustvo u radu u razvojnim okruženjima Eclipse i Android Studio
 • Rad sa lokalnom bazom podataka na Androidu (SQLite)
 • Rad sa web servisima za serversku komunikaciju (JSON)
 • Rad sa nitima i asinhronim procesima
Naši ljudi su spremni na učenje novih tehnologija i stručno usavršavanje. Dugoročno sarađujemo sa kolegama koji su uporni, odgovorni, sistematični, marljivi i snalažljivi.

Želite da nas angažujete?